Přejít k obsahu


Citlivostní analýza a spektrální ladění modelu reaktoru VVER 1000

Citace:
HLAVÁČ, Z., ZEMAN, V. Citlivostní analýza a spektrální ladění modelu reaktoru VVER 1000. In Computational mechanics 2006. Pilsen: University of West Bohemia, 2006. s. 171-178. ISBN: 80-7043-477-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Sensitivity analysis and spectral tuning of WWER-1000 reactor
Rok vydání: 2006
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Zdeněk Hlaváč , Vladimír Zeman
Abstrakt CZ: Příspěvek uvádí vzorce pro relativní citlivost vlastních frekvencí konzervativního modelu velké mechanické soustavy na změnu hmotových a tuhostních parametrů. Vzorce jsou aplikovány na prostorový linearizovaný model reaktoru. Je popsána koncepce modelu a parametry vhodné pro spektrální ladění. Samotné ladění je formulováno jako optimalizační úloha. Pro její úspěšnou realizaci musíme požadavky formulovat beze změny pořadí vlastbních frekvencí.
Abstrakt EN: In the paper formulas for relative sensitivity of a conservative model of a large mechanical system to change of mass and stiffness parameters are presented. The formulas are applied to a 3-D linearised model of a nuclear reactor. The model concept is explained and suitable parameters for spectral tuning are described. The tuning itself is formulated as an optimization problem. For its successful realizatuion the requirements must be adapted so that the eigenfrequence sequence is not changed.
Klíčová slova

Zpět

Patička