Přejít k obsahu


Application of domain decomposition method to problems in biomechanics

Citace:
DANĚK, J. Application of domain decomposition method to problems in biomechanics. In Lecture Notes of IMAMM 03. Ostrava: Vysoká škola báňská, 2005. s. 39-48. ISBN: 80-248-0825-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Application of domain decomposition method to problems in biomechanics
Rok vydání: 2005
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Vysoká škola báňská
Autoři: Josef Daněk
Abstrakt CZ: V příspěvku jsou prezentovány výsledky matematické simulace kolenního kloubu a jeho náhrady. Pro řešení jednostranného kontaktu je použita metoda rozkladu oblasti bez překrývání a metoda konečných prvků. Součástí práce jsou numerické experimenty.
Abstrakt EN: The paper presents some recent results on mathematical simulations of knee joint and total knee joint replacement, simulations of mechanical processes taking place during static loadening and their mathematical description. The nonoverlapping decomposition method for unilateral contact problem and the finite element approach are used. Numerical experiments are presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička