Přejít k obsahu


Transformation systems - revisited

Citace:
EDER, W., HOSNEDL, S. Transformation systems - revisited. In AEDS 2006. Pilsen: University of West Bohemia, 2006. s. 65-72. ISBN: 80-7043-490-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Transformation systems - revisited
Rok vydání: 2006
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: W. Ernst Eder , Stanislav Hosnedl
Abstrakt CZ: Tradiční konstrukční metodologie byly doposud převážně zaměřeny na mechanické složky konstruovaného technického produktu. Čtyři základní složky produktu definované v ČSN EN ISO 2002, tj. Hardwre, software, služby a zpracované materiály, jsou odrazem neustále se zvyšujícího podílu nemechanických složek v technickém produktu. Doposud však nebyl publikován žádný integrovaný model konstruovaného technického produktu, který by zahrnoval všechny tyto čtyři heterogenní složky. V příspěvku je naznačen koncept takového modelu na bázi teorie technických systémů, který by mohl tento problém vyřešit, neboť to je klíčovou podmínkou efektivního integrovaného vývoje technických produktů, které obsahují dvě a vice těchto heterogenních složek.
Abstrakt EN: Traditional engineering design methodologies have until now mostly been focused on the mechanical constituents of the designed technical products. Four generic product categories specified in CSN EN ISO 2002, i.e. hardware, software, services and processed materials, mirror the increasing share of non-mechanical constituents in recent products. However, no explicit joint model of the designed technical product that integrates these four heterogeneous constituents has been until now presented. The paper outlines a concept based on the Theory of Technical System, that could solve this problem, which is crucial for an effective integrated development of such products, which consists of two or more of these heterogeneous constituents.
Klíčová slova

Zpět

Patička