Přejít k obsahu


Analysis of hydrostatic bearing

Citace:
VOJNA, J., HUDEC, Z. Analysis of hydrostatic bearing. GÉP, 2006, roč. 0, č. 8-9, s. 186-187. ISSN: 0016-8572
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Analysis of hydrostatic bearing
Rok vydání: 2006
Místo konání: Osijek
Název zdroje: Grafika Osijek
Autoři: Jan Vojna , Zdeněk Hudec
Abstrakt CZ: Tento příspěvek se zabývá analýzou hydrostatického vedení pomocí MKP. Analýza je aplikována na vedení otočného stolu a je vyšetřováno chování hydrostatického vedení při excentrickém zatížení a jeho vliv na celkovou sestavu.
Abstrakt EN: The goal of this paper is to introduce a technique for analysing a hydrostatic bearing with the help of Finite Element Method. As an example for this analysis the rotary table with an axial hydrostatic bearing was chosen. The study investigates the behaviour of hydrostatic eccentrically loaded and its consecutive effect on the entire assembly.
Klíčová slova

Zpět

Patička