Přejít k obsahu


Knowledge based multidisciplinary design of systems with active magnetics bearings

Citace:
ČERMÁK, R., BARTÁK, J. Knowledge based multidisciplinary design of systems with active magnetics bearings . GÉP, 2006, roč. 0, č. 8-9, s. 157-158. ISSN: 0016-8572
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Knowledge based multidisciplinary design of systems with active magnetics bearings
Rok vydání: 2006
Místo konání: Osijek
Název zdroje: Grafika Osijek
Autoři: Roman Čermák , Jiří Barták
Abstrakt CZ: Aktivní magnetická ložiska jsou progresivní alternativou uložení pro vysokorychlostní aplikace, avšak jejich návrh vyžaduje poměrně hluboké multidisciplinární znalosti. Tento příspěvek se zabývá znalostní podporou multidisciplinárního návrhu takovýchto zařízení. Je také zmíněn znalostní systém vyvíjený autory, který provádí uvedené úlohy, je také zmíněn.
Abstrakt EN: Active magnetic bearings are a progressive alternative of bearings for high speed applications, but their design (overall system design) requires quite deep multidisciplinary knowledge. This contribution deals with a knowledge support of multidisciplinary design of such devices. A knowledge system performing these tasks, which is being developed by the authors, is also mentioned.
Klíčová slova

Zpět

Patička