Přejít k obsahu


Pregnant female model

Citace:
JANSOVÁ, M., NOVÁČEK, V. Pregnant female model. In Computational mechanics 2006. Pilsen: University of West Bohemia, 2006. s. 209-216. ISBN: 80-7043-477-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Pregnant female model
Rok vydání: 2006
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Magdalena Jansová , Vít Nováček
Abstrakt CZ: Článek se zabývá vytvářením konečněprvkového modelu těhotné ženy. Břicho je deformovatelné a obsah dělohy je modelován pomocí biobagu. Je popsána příprava sáňové zkoušky spočívající v definování materiálových vlastností, tuhých těles a kontaktů. Model břicha je validován. Jsou prezentovány výsledky sáňové zkoušky pro různé modifikace modelu. Model je vytvořen ve výpočtovém prostředí PAM.
Abstrakt EN: The work deals with the creation of the finite element model of pregnant female. The abdomen is deformable and the content of uterus is modelled as biobag. Sled test preparation consists of defining material properties, rigid bodies and contacts. The abdominal model is in validation process. The results of sled tests for particular combinations of model modifications are presented. The model is created within the PAM computational environment.
Klíčová slova

Zpět

Patička