Přejít k obsahu


Modelování podvozku kolejového vozidla s poddajným rámem

Citace:
KRÁLÍČEK, J., DUPAL, J. Modelování podvozku kolejového vozidla s poddajným rámem. In Computational mechanics 2006. Pilsen: University of West Bohemia, 2006. s. 295-300. ISBN: 80-7043-477-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Modelling of rail vehicle bogie with flexible frame
Rok vydání: 2006
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Jan Králíček , Jan Dupal
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá dynamikou podvozku kolejového vozidla. Model se skládá ze tří subsystémů. Ze dvou pohonů modelovaných jako diskrétní systém s 24 stupni volnosti a rámu modelovaného v softwaru ANSYS. Tyto tři subsystémy byly spojeny pomocí metody modální syntézy a byl tak vytvořen celkový kondenzovaný model. Na tomto modelu byla provedena modální analýza a analýza odezvy na kinematické buzení ve vertikálním směru pomocí dat naměřených na reálné trati. K analýzám byl použit software MATLAB.
Abstrakt EN: The contribution deals with dynamics of the rail vehicle bogie. The model consists of three subsystems. Two drives modelled as discrete systems with 24 degrees of freedom and the frame modeled in the environment of ANSYS. These three subsystems were connected together using the Modal Synthesis Method and the whole condensed model with the flexible frame of the rail vehicle bogie was then created. Modal analysis and analysis of the response to the kinematical excitation in the vertical direction using data taken on the real track were performed. Software MATLAB was used for the analyses and viewing of the results mentioned above.
Klíčová slova

Zpět

Patička