Přejít k obsahu


Recognition of spontaneous speech - some problems and their solutions

Citace:
PSUTKA, J., HOIDEKR, J., IRCING, P., PSUTKA, J. Recognition of spontaneous speech - some problems and their solutions. In CITSA 2006. Orlando: IIIS, 2006. s. 169-172. ISBN: 978-980-6560-83-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Recognition of spontaneous speech - some problems and their solutions
Rok vydání: 2006
Místo konání: Orlando
Název zdroje: IIIS
Autoři: Josef Psutka , Jan Hoidekr , Pavel Ircing , Josef Psutka
Abstrakt CZ: Je obecně známo, že rozpoznávání spontánní řeči je extrémně náročná úloha a to především kvůli častým přerušením řeči, nespisovným výrazům a velkému počtu slov mimo slovník (OOV). Vzhledem k velmi častému používání nespisovných slov je také velký nedostatek vhodných trénovacích dat pro jazykové modelování. Zmínění fakt často dramaticky snižuje výsledky rozpoznávání (Acc). Tento článek se snaží popsat některé techniky odstraňující tyto problémy.
Abstrakt EN: It is widely known that the recognition of spontaneous speech is an extremely challenging task due to the frequent occurrence of speech disfluences, colloquial words and a large number of Out-Of-Vocabulary (OOV) words. Owing to very common ungrammatical form of pronounced sentences there is also the lack of appropriate in-domain training data for language modeling. Mentioned phenomena often dramatically decrease the recognition accuracy (Acc). This paper wants to describe several techniques which try to alleviate any of these problems.
Klíčová slova

Zpět

Patička