Přejít k obsahu


Koordinace jištění distribučních transformátorů

Citace:
HROMÁDKA, M. Koordinace jištění distribučních transformátorů. In Elektrotechnika a informatika 2006. Část 3. Elektroenergetika. V Plzni: Západočeská univerzita , 2006. s. 31-34. ISBN: 80-7043-475-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Coordination of protection of distributive transformers
Rok vydání: 2006
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Miroslav Hromádka
Abstrakt CZ: Tento článek pojednává o koordinaci jištění distribučních transformátorů. Jsou zde uvedeny měřicí metody a výsledky měření jisticích prvků. Výsledky jsou pro jednotlivé jisticí prvky a pro sestavy, které se používaji k ochraně transformátorů. Tyto sestavy se skládají z: varistor nebo ventilová bleskojistka s vysokonapěťovou pojistkou a ochranným jiskřištěm.
Abstrakt EN: This article deals with coordination of protection of distributive transformers. There are mentioned measuring methods and results of measuring of protection elements. Results are for separately protection components and for protection configurations which are used by protection of distributive transformers. These configurations are surge arrester or discharge arrester with safety-fuse and protective spark gap.
Klíčová slova

Zpět

Patička