Přejít k obsahu


Modeling and estimation of the cardiac electromechanical activity

Citace:
SAINTE-MARIE, J., CHAPELLE, D., CIMRMAN, R., SORINE, M. Modeling and estimation of the cardiac electromechanical activity. Computers and Structures, 2006, roč. 84, s. 1743-1759. ISSN: 0045-7949
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Modeling and estimation of the cardiac electromechanical activity
Rok vydání: 2006
Název zdroje: Elsevier
Autoři: Jacques Sainte-Marie , D. Chapelle , Robert Cimrman , M. Sorine
Abstrakt CZ: Popisujeme přístup navrhovaný k modelování elektromechanického chování srdce a k použití tohoto modelu v proceduře asimilace dat pro identifikaci parametrů a stavu. Modelování srdeční tkáně je založeno na elektricky aktivovaném zákonu kontrakce formulovaném za pomocí víceškálových úvah a je konsistentní s různými klíčovými fyziologickými a termomechanickými požadavky. Celkový systém srdce zahrnuje také zjednodušený model oběhových kompartmentů. Uvádíme numerické simulace a validaci našeho modelu v referenčních a patologických podmínkách. Navíc, procedura asimilace dat nám dává přístup k veličinám důležitým pro diagnostické účely - ukazujeme v tomto směru některé slibné výsledky.
Abstrakt EN: We describe an approach that we propose to model the electromechanical behavior of the heart, and to use the model in a data assimilation procedure in order to perform an identification of the parameters and state. The modeling of the heart tissue is based on an electrically activated contraction law formulated via multiscale considerations and is consistent with various physiological and thermomechanical key requirements. The global heart system also incorporates a simplified lumped modeling of the blood compartments. We report on numerical simulations and on validations of our model in reference and pathological conditions. Furthermore, the data assimilation procedure is intended to give access to quantities of interest for diagnosis purposes, and we present some promising results in this direction.
Klíčová slova

Zpět

Patička