Přejít k obsahu


Hlavní aspekty technologické přípravy výroby a možnosti využití počítačové podpory při její realizaci

Citace:
CIBULKA, V., SOVA, F., JANDEČKA, K., ČESÁNEK, J. Hlavní aspekty technologické přípravy výroby a možnosti využití počítačové podpory při její realizaci. KTO2/2005. vyd. ZČU v Plzni : 2005. 35 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Main aspects of production technology design and the use of CA techniques by their implementation
Rok vydání: 2005
Místo konání: ZČU v Plzni
Autoři: Václav Cibulka , František Sova , Karel Jandečka , Jiří Česánek
Abstrakt CZ: Tato dílčí výzkumná zpráva podává informace o řešení grantového úkolu GAČR 101/05/2561, kde cílem 1. etapy, realizované v roce 2005 bylo na základě podkladů, získaných v tuzemských a zahraničních institucích, provést analýzu stávajících pracovních metod technologického projektanta a analýzu zkušeností s řešením problematiky víceosého obrábění tvarově složitých ploch. To vúsťuje ve specifikaci a prověření dostupných software, využívaných v projektové činnosti a pro generování řídících instrukcí NC programů
Abstrakt EN: This part research report informs about the project solution of GAČR 101/05/2561. The main goal of the first solution phase in the year 2005 (solved under the basic data obtained from national and abroad institutions) was based on analyses of current working methods of a technologicalplanner. in the same time experience of machining sculptured surfaces bymilling was analyzed. result of this process determines verification of accessible software used in a process planning and for NC program blocks generation
Klíčová slova

Zpět

Patička