Přejít k obsahu


Objekty na topografických mapách 19. století a jejich interpretace pro studium vývoje krajiny.

Citace:
VICHROVÁ, M. Objekty na topografických mapách 19. století a jejich interpretace pro studium vývoje krajiny.. In Historická krajina a mapové bohatství Česka. Praha: Historický ústav , 2006. s. 105-121. ISBN: 80-7286-093-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Objects on the topographical maps of the 19th century and the interpretation of this objects for study of landscape development
Rok vydání: 2006
Místo konání: Praha
Název zdroje: Historický ústav
Autoři: Martina Vichrová
Abstrakt CZ: V příspěvku jsou stručně faktoragicky popsány důvody vzniku, geodetické a kartografické základy, metody měření a odvozené mapy II.vojenského mapování. Dále je navržena struktura pro tvorbu katalogu objektů, popsán obsah jednotlivých kategorií a možnosti interpretace konkrétních prvků na mapách.
Abstrakt EN: This work is occupied with reasons of creation, geodetbasements, methodology of creation with the derived maps of the secont military survey. Next is proposed the structure for generation of the objects catalog, described contens of the classes and the chances of the interpretation the concret objects on the maps.
Klíčová slova

Zpět

Patička