Přejít k obsahu


On skeletal muscle model with new approximation of cross-bridge distribution

Citace:
KOCKOVÁ, H., CIMRMAN, R. On skeletal muscle model with new approximation of cross-bridge distribution. In Computational mechanics 2006. Pilsen: University of West Bohemia, 2006. s. 255-260. ISBN: 80-7043-477-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: On skeletal muscle model with new approximation of cross-bridge distribution
Rok vydání: 2006
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Hana Kocková , Robert Cimrman
Abstrakt CZ: Článek představuje nový model kosterního svalu. Popisovaný model je založen na modelu kosterního svalu popsaném distribučními momenty podle teorie navržené Zahalakem. Modelované svalové vlákno kontrahuje na základě vápníkové aktivace. Zahalakem použitá Gaussova aproximace rozložení příčných můstků je v našem modelu nahrazena kubickými spline funkcemi. Původní model je navíc obohacen o viskoelastický element popisující pasivní vlastnosti kontraktilního svalového vlákna.
Abstrakt EN: The article introduces a new skeletal muscle model. The proposed model is based on the distribution moment muscle model involving the calcium activation which was introduced first by Zahalak and later by many others. However the Gaussian distribution of the cross-bridges used in Zahalak’s model is replaced by the cubic spline interpolation and the constitutive law is enriched with the viscoelastic element representing passive properties. Numerical examples are presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička