Přejít k obsahu


Esperanto jako meta-jazyk analýzy přirozené řeči

Citace:
EKŠTEIN, K., ANDRŠ, D. Esperanto jako meta-jazyk analýzy přirozené řeči. In Kognice a umělý život VI. Opava: Slezská univerzita, 2006. s. 137-142. ISBN: 80-7248-355-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Esperanto as a meta-language of natural speech analysis
Rok vydání: 2006
Místo konání: Opava
Název zdroje: Slezská univerzita
Autoři: Kamil Ekštein , David Andrš
Abstrakt CZ: Mezinárodní umělý jazyk esperanto se překvapivě nabízí jako jeden z možných formalismů, vhodných k zachycení jak syntaktické, tak sémantické informace obsažené v promluvě v přirozené řeči. Tento článek uvádí některé teoretické úvahy týkající se extrakce a ukládání sémantické informace ve formě jazyka, který je současně formální i přirozený, výhody a omezení takového přístupu a příklady, jak by mohlo esperanto nahradit některé v současnosti využívané formalismy.
Abstrakt EN: An international artificial language Esperanto suggests itself surprisingly as an alternative semantic analysis formalism. It is suitable for recording both syntactic and semantic information included in the utterance. This articleintroduces some theoretical explorations on an extraction and storage of semantic information in a form of a language which is at the same time formal and natural. Advantages and limitations of such an approach are discussed. Examples are given showing how Esperanto can replace some contemporarily used formalisms.
Klíčová slova

Zpět

Patička