Přejít k obsahu


Koartikulační kompozitní modely v akusticko-fonetickém dekódování

Citace:
ANDRŠ, D., EKŠTEIN, K. Koartikulační kompozitní modely v akusticko-fonetickém dekódování . In Kognice a umělý život VI. Opava: Slezská univerzita , 2006. s. 13-18. ISBN: 80-7248-355-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Coasticulation composite models in acoustic-phonetic decoding
Rok vydání: 2006
Místo konání: Opava
Název zdroje: Slezská univerzita
Autoři: David Andrš , Kamil Ekštein
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje alternativní metodu pro modelování širších kontextů, bez potřeby sebrání všech existujících trifónů. Jako základní jednotka slouží monofóny, které jsou skládány do vyšších celků - kompozitních modelů. Dalším opěrným bodem metody je tzv. koartikulační jev. V článku jsou popsány problémy spojené s dekódováním založeném na koartikulačních kompozitních modelech a nastíněna jejich možná řešení.
Abstrakt EN: This paper describes an alternative method for modeling wider contexts, without the need of gathering all existing triphones. The method is using the monophones as the base units. They are composed into more complex units composite models. The next base idea of this method is so called coarticulation effect. Further in the paper, we describe problems related with the decoding based on coarticulation compsite models and we propose possible solutions for them.
Klíčová slova

Zpět

Patička