Přejít k obsahu


Submistitution of contact elements

Citace:
HNÁTÍK, J. Submistitution of contact elements. In PhD 2006. Plzeň: University of West Bohemia, 2006. s. 1-7. ISBN: 80-7043-486-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Submistitution of contact elements
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Jan Hnátík
Abstrakt CZ: Běžně, pokud vytváříme MKP model součásti nebo sestavy, kde jsou objekty ve vzájemném kontaku, používáme kontaktní prvky. Toto řešení ale bohužel způsobuje nelinearitu řešení i přesto, že zbytek úlohy je lineární. Řešení je počítáno pomocí iteračních kroků. Z důvodu nelinearity řešení není možné počítat dynamické problémy jako např. úlohy označované jako Normal-Mode Dynamics. Článek pak zobrazuje jedno z možných řešení tohoto problému, a to nahrazení kontaktních prvků 1D lineárními pružinami.
Abstrakt EN: Normally, when creating a Finite Element Model of a part or an assembly with bodies in contact, contact elements are used. Unfortunately, this causes that the problem becomes non-linear even if the rest of the problem is linear. The solution is calculated by iteration steps. Because of the non-linearity of the problem it is not possible to calculate dynamical calculations like for example Normal-Mode Dynamics. The following paper shows one possible solution of this problem, the substitution of contact elements by 1D linear springs.
Klíčová slova

Zpět

Patička