Přejít k obsahu


Genealogická metoda a její použití při výzkumu v cigánské osadě

Citace:
BUDILOVÁ, L., JAKOUBEK, M. Genealogická metoda a její použití při výzkumu v cigánské osadě. Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2006, roč. 0, č. 1, s. 145-158. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Genealogical method and its aplication in the survey in Gypsy "osada"
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Dryada
Autoři: Lenka Budilová , Marek Jakoubek
Abstrakt CZ: Tato stať by měla být jakýmsi úvodem do genealogické metody pro zájemce z řad antropologů, kteří provádějí, prováděli či chtějí provádět terénní výzkum v cigánských osadách na Slovensku. Nejdříve čtenáře provedeme genealogickou metodou a historií jejího využití v sociokulturní antropologii, ve druhé části práce se potom zaměříme na specifika použití této metody a obecně i specifika provádění terénního výzkumu v cigánské osadě.
Abstrakt EN: Genealogical method, Gypsies, Roma
Klíčová slova

Zpět

Patička