Přejít k obsahu


Generalized Tellegen principle and physical correctness of system representations

Citace:
ČERNÝ, V., MAYER, D., HRUŠÁK, J. Generalized Tellegen principle and physical correctness of system representations. Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics, 2006, roč. 4, č. 3, s. 38-42. ISSN: 1690-4532
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Generalized Tellegen principle and physical correctness of system representations
Rok vydání: 2006
Autoři: Václav Černý , Daniel Mayer , Josef Hrušák
Abstrakt CZ: Článek pojednává o problematice detekce fyzikální korektnosti struktur striktně kauzálních reprezentací systémů. Navržený přístup k řešení tohoto problému je založen na zobecnění Tellegenovy věty známé z elektrotechniky. Její aplikací lze získat matematicky a fyzikálně korektní struktury reprezentací systémů. Několik hojně užívaných struktur je na závěr analyzováno z nastoleného úhlu pohledu.
Abstrakt EN: The paper deals with a new problem of physical correctness detection in the area of strictly causal system representations. The proposed approach to the problem solution is based on generalization of Tellegen's theorem well known from electrical engineering. Consequently, mathematically as well as physically correct results are obtained. Some known and often used system representation structures are discussed from the developed point of view as an addition.
Klíčová slova

Zpět

Patička