Přejít k obsahu


Experimentální zjišťování dynamických vlastností uhlíkových kompozitů

Citace:
FORMÁNEK, J. Experimentální zjišťování dynamických vlastností uhlíkových kompozitů. Acta Mechanica Slovaca, 2006, roč. 10, č. 1, s. 109-112. ISSN: 1335-2393
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Experimental determinations of dynamic properties of carebonic composites
Rok vydání: 2006
Autoři: Josef Formánek
Abstrakt CZ: Při experimentální dynamické analýze kompozitů z uhlíkových vláken s pomocí diagnostického měřícího software je velice přesné zjištění potřebných údajů a charakteristik měřeného objektu. Výsledné zjištění vlastních frekvencí, materiálového tlumení a následně určení modulu pružnosti jsou nejdůležitější informace o daném materiálu. Toto měření se provádí na reálném modelu skutečného zařízení, v tomto případě nosníku s trubkovým průřezem, a to se započtením veškerých vnějších vlivů, např. nedokonalosti vetknutí, vady v materiálu, tvarová nepřesnost a mnoho dalších vlivů.
Abstrakt EN: When conducting experimental dynamic analysis of carbon fibre composites with the aid of diagnostic measuring software, the required data and characteristics of the studied material can be very accurately obtained. The information obtained- natural frequencies, damping, materials and the resulting damping coefficient - is the most important data for a given material. The measurement is carried out in a real model with real apparatus, in this case a support with tubular cross-section, and with all external factors taken into account, e.g. imperfect fastening, faults in the material, imprecision of form, etc.
Klíčová slova

Zpět

Patička