Přejít k obsahu


Týmy versus sítě

Citace:
JERMÁŘ, M. Týmy versus sítě. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2006. s. 553-562. ISBN: 80-245-1091-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Teams versus Networks
Rok vydání: 2006
Místo konání: Praha
Název zdroje: Nakladatelství Oeconomica
Autoři: Milan Jermář
Abstrakt CZ: Článek srovnává dva typy spolupráce. Prvním typem je spolupráce v týmech, druhým spolupráce v sítích sociálních vztahů. K základům teorie a praxe organizací a managementu patří přesvědčení, že týmy jsou hlavními stavebními kameny organizací. Ale týmy také často selhávají. Jsou ovlivňovány rychlým tempem organizačních změn, které si žádají nové typy vztahů mezi lidmi, skupinami a organizacemi. Sítě sociálních vztahů jsou zdrojem spolupráce i informací v proměnlivých ekonomikách. Článek popisuje 10 rozdílů v procesech tvorby, udržování a rozvoje mezi týmy a sítěmi vztahů. V závěru je zvláštní pozornost věnována námětům pro praktické využití managementu sítí sociálních vztahů.
Abstrakt EN: The paper compares two types of the cooperation. The first one is the cooperation in teams; the second one is the cooperation in social networks. A fundamental belief in the theory and practice of organizations and management is that work teams are the building blocks of organization. But teams fail in many cases. They are influenced by the rapid pace of organization changes, which call for new types of relations between individuals, groups or organizations. Social networks are the sources of labor cooperations and informations in a rapidly change economy, The paper describes 10 differences in processes of building, maintaining and developing teams and social networks. In the end a special attention is given to the practical applications of the social networks management.
Klíčová slova

Zpět

Patička