Přejít k obsahu


Technické vzdělání ve světle změn školské soustavy

Citace:
MACH, P. Technické vzdělání ve světle změn školské soustavy. In Technické vzdelanie ako súčasť všeobecného vzdelania. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2003. s. 45-50. ISBN: 80-8055-870-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2003
Místo konání: Banská Bystrica
Název zdroje: Univerzita Mateja Bela
Autoři: Petr Mach
Abstrakt CZ: Článek se zabývá problematikou změn ve vzdělávací soustavě, především zavádění rámcových vzdělávacích programů, úprava profesního standardu a dalších předpisů. Nastiňuje vývoj základního školství po roce 1990 především v oblasti technického vzdělání.
Abstrakt EN: The article describes the problems related to the changes in the education system, mainly with the introduction of general education programs, the amendment of professional standards and other regulations. The article also outlines the development of the basic education system after the year 1990 mainly in the field of technical education.
Klíčová slova

Zpět

Patička