Přejít k obsahu


Kurikulum technické výchovy

Citace:
MACH, P. Kurikulum technické výchovy. Hradec Králové, 2004.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Curriculum of technology education
Rok vydání: 2004
Místo konání: Hradec Králové
Autoři: Petr Mach
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá obsahem technického vzdělání na základních školách v rámci akreditovaných vzdělávacích programů. Odhaluje složitou problematiku stanovení vhodného vzdělávacího programu technické výchovy pro jednotlivé ročníky s ohledem na reálné možnosti škol. Zároveň navrhuje ověřený systémový nástroj (modulární systém), který značně ulehčuje tvorbu kurikula technické výchovy. Příspěvek dále analyzuje možné negativní dopady na technické vzdělání, které vyplývají z připravovaných rámcových vzdělávacích programů pro základní školy. Závěry jsou dokládány na základě průzkumu na základních školách v regionu.
Abstrakt EN: The paper presents methods of the technical education at the basic schools in the frame of accredited education programs. It discuses the complicated questions connected with the establishing of the suitable education program for the every year of study with regard to the school possibilities. The paper proposes the verified system tool (modular system) which is able to simplify the creation of the technical education curricula. The analysis of the possible negative impact of the prepared frame education programs to the run of basic schools is presented, too. Results of explorations at region basic schools proved conclusions presented in submitted paper.
Klíčová slova

Zpět

Patička