Přejít k obsahu


Negativní ovlivňování napájecí sítě polovodičovými měniči

Citace:
DRÁBEK, P., MOLNÁR, J. Negativní ovlivňování napájecí sítě polovodičovými měniči. In XXVIII. celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň : Česká elektrotechnická společnost , 2003. s. 187-192. ISBN: 800215630
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Negative influence of semiconductor converters on power distribution network
Rok vydání: 2003
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Česká elektrotechnická společnost
Autoři: Pavel Drábek , Jan Molnár
Abstrakt CZ: Tato práce se zabývá frekvenční analýzou fázového proudu, který odebírá usměrňovač z napájecí sítě. Hlavní část práce je zaměřena na vyšetřování příčiny vzniku meziharmonických frekvencí (např. nesymetrie napájecího zdroje).
Abstrakt EN: This paper deals with frequency analysis of the current taken by three-phase bridge rectifier. The main emphasis of this work is focused on the investigation of inferharmonic frequencies which are caused by unbalanced power source.
Klíčová slova

Zpět

Patička