Přejít k obsahu


Aplikovaná logika

Citace:
BOKR, J. Aplikovaná logika. Plzeň : ZČU v Plzni, KIV, 2004, 86 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Applied Logic
Rok vydání: 2004
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ZČU v Plzni, KIV
Autoři: Josef Bokr
Abstrakt CZ: Učební text se zabývá modelováním činnosti rozmanitých objektů prostředky výrokové, predikátové 1. řádu, nezřetelné (fuzzy) a modální, zejména časové logiky. Důsledně se rozlišuje semantický a syntaktický přístup k logice.
Abstrakt EN: The book deals with modeling of working of different objects by means of propositional, predicates, fuzzy and modal, spec. temporal logic. The syntax and semantic approach to logic is differentiated consisstently.
Klíčová slova

Zpět

Patička