Přejít k obsahu


Computation of Self-Intersection of Surfaces with Rational Parametrization in Mathematica

Citace:
BASTL, B. Computation of Self-Intersection of Surfaces with Rational Parametrization in Mathematica. In Proceedings of Wolfram Technology Conference 2006. Champaign: Wolfram Research, Inc., 2006. s. 1-17.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Computation of Self-Intersection of Surfaces with Rational Parametrization in Mathematica
Rok vydání: 2006
Místo konání: Champaign
Název zdroje: Wolfram Research, Inc.
Autoři: Bohumír Bastl
Abstrakt CZ: Studium samoprůniků ploch je motivován problémy, které způsobují ve strojírenství a obrábění. Pohyb pracovního nástroje frézy je plánován po offsetové nebo zobecněné offsetové ploše k ploše, která má být vyrobena. Samoprůnik (zobecněné) offsetové plochy způsobí "podříznutí" při obrábění, tzn. fréza odebere více materiálu než by měla a způsobí tak nevratné poškození materiálu. Hlavním cílem příspěvku je prezentace implementace symbolicko-numerického algoritmu pro výpočet samoprůniku plochy s racionální parametrizací v softwaru Mathematica.
Abstrakt EN: The research into surface self-intersection is motivated by the need to indicate problems caused by it, especially in mechanical engineering and milling. The path of the cutter has to be planned on an offset surface or a general offset surface of the surface which should be machined. The self-intersection of the (general) offset surface causes "undercut" during the milling process, i.e. the milling machine cuts away more material than it should and this causes irreversible damage to the material used for milling. The main objective of this talk is to present an implementation of the symbolic-numeric algorithm for the computation of self-intersection of surfaces with rational parametrization in Mathematica.
Klíčová slova

Zpět

Patička