Přejít k obsahu


Přístupy při návrhu experimentu

Citace:
STRNAD, T., FIŠER, F., ŘEHOŘ, J. Přístupy při návrhu experimentu. In Strojírenská technologie Plzeň 2006. Plzeň: Západočeská univerzita, 2006. s. 1-5. ISBN: 80-7043-484-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Approaches to the Planning of Experiment
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Tomáš Strnad , František Fišer , Jan Řehoř
Abstrakt CZ: Článek pojednává o přístupech při návrhu experimentu z oblasti řezných procesů. Experimentální měření výstupních parametrů řezného procesu slouží pro určení optimálních řezných podmínek (vstupních parametrů). Počet měření závisí na počtu kombinací jednotlivých vstupních parametrů. Výsledkem návrhu experimentu je nejmenší možný počet kombinací vstupních parametrů, při kterém má experiment ještě dostatečně velkou vypovídací schopnost.
Abstrakt EN: The article deals with approaches to the planning of experiment in the sphere of cutting processes. The measurement of output parameters is used to determination of the optimal cutting conditions (input parameters). Number of measurements depends on the number of combinations of input parameters. The lowest number of combinations of input parameters is result the experiment designing and provides the maximal valuable results yet.
Klíčová slova

Zpět

Patička