Přejít k obsahu


Implementation of the CQT methodology for business process optimization

Citace:
TUPA, J., BASL, J. Implementation of the CQT methodology for business process optimization. Applied Computer Science, 2006, roč. 2, č. 2, s. 73-92. ISSN: 1214-4029
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Implementation of the CQT methodology for business process optimization
Rok vydání: 2006
Místo konání: Kozsalin
Název zdroje: Technical University of Koszalin
Autoři: Jiří Tupa , Josef Basl
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá aplikací metodiky CQT pro řízení procesů, jejich modelování a optimalizaci. Základním cílem implementace této metodiky je snížení nákladů a doby trvání procesů a zlepšování kvality. Příspěvek obsahuje i praktickou ukázku aplikace této metodiky na reálné výrobě desek plošných spojů.
Abstrakt EN: This contribution deals with business process optimization and management. The aim of this paper is to introduce new CQT methodology for process management and optimization. This new methodology combines known principles and methods for the process management and optimization. The CQT (Cost-Quality- Time) methodology target is the quality improvement, process time and cost reduction as principal process management objectives. The contribution presents also a practical application of the CQT methodology for printed circuit board manufacturing.
Klíčová slova

Zpět

Patička