Přejít k obsahu


Koaliční vládnutí v České republice - teoretická východiska v porovnání s praktickým naplněním

Citace:
CABADA, L. Koaliční vládnutí v České republice - teoretická východiska v porovnání s praktickým naplněním. In Koalice a koaliční vztahy České republiky v evropském kontextu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. s. 9-26. ISBN: 80-7380-004-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Coalition governments in the Czech Republic - theoretical basis compared with the practical results
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Ladislav Cabada
Abstrakt CZ: Text představuje základní teoretické pohledy na koaliční vládnutí a porovnává je s praxí v České republice.
Abstrakt EN: The chapter presents basic theoretical approaches towards the coalition governments and compares them with the praxis in the Czech Republic.
Klíčová slova

Zpět

Patička