Přejít k obsahu


Koaliční chování ve Slovinsku - ideologická bipolarita nebo pragmatická programová politika?

Citace:
CABADA, L. Koaliční chování ve Slovinsku - ideologická bipolarita nebo pragmatická programová politika?. In Koalice a koaliční vztahy České republiky v evropském kontextu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. s. 189-204. ISBN: 80-7380-004-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Coalition behavior in Slovenia - ideological bipolarity or pragmatic programmatic poicy?
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Ladislav Cabada
Abstrakt CZ: Text analyzuje koaliční vládnutí ve Slovinsku po roce 1990. Všímá si zejména otázky, zda je stranický systém bipolarizován či zda se politické strany v koaličních jednáních chovají spíše pragmaticky.
Abstrakt EN: The chapter analyses coalition governments in Slovenia after 1990. The issue is stressed if the party system is bipolarised or if the political parties in the coalition negotitations prefer the pragmatic positions.
Klíčová slova

Zpět

Patička