Přejít k obsahu


Hodnocení distribuce izolovaných kostí na hřbitově u kostela sv.Ducha ve Všerubech: využití randomizačních metod

Citace:
GALETA, P., SLÁDEK, V., SOSNA, D. Hodnocení distribuce izolovaných kostí na hřbitově u kostela sv.Ducha ve Všerubech: využití randomizačních metod . Brno, 2006.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Hodnocení distribuce izolovaných kostí na hřbitově u kostela sv.Ducha ve Všerubech: využití randomizačních metod
Rok vydání: 2006
Místo konání: Brno
Autoři: Patrik Galeta , Vladimír Sládek , Daniel Sosna
Abstrakt CZ: Pochopení prostorové distribuce archeologických bodů zůstává klíčovým prvkem v interpretací minulých událostí. Účelem prostorových analýz je rozpoznat, zda jsou body uspořádány v prostoru náhodně nebo ve shlucích. Pro testování náhodnosti se tradičně využívají parametrické metody statistické inference. Jejich použití je ale omezeno pouze na několik postupů, u kterých bylo odvozeno algebraické řešení. Cílem tohoto příspěvku je ukázat alternativní přístup k hodnocení prostorové distribuce bodů, který je založen na principu opakovaných výběrů z původních dat - randomizací. Randomizační metody mají univerzální použití a nevyžadují odvozenou statistickou teorii. Nový postup aplikujeme na příkladu pohřebních zvyklostí dětí a dospělých na středověkém hřbitově u kostela sv. Ducha ve Všerubech. Hodnotit budeme náhodnost prostorové distribuce izolovaných kostí.
Abstrakt EN: xxx
Klíčová slova

Zpět

Patička