Přejít k obsahu


Nové kategorie modelů zátěžových profilů

Citace:
JANEČEK, E., HUSÁK, Z. Nové kategorie modelů zátěžových profilů. Plzeň : 2003. 72 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The new category of load-profile models
Rok vydání: 2003
Místo konání: Plzeň
Autoři: Eduard Janeček , Zdeněk Husák
Abstrakt CZ: Výroční zpráva k projektu ZČE Plzeň. Zpráva obsahuje návrh nových kategorií modelů zátěžových profilů, teoretický podklad pro jejich výpočet a zhodnocení přínosu nového způsobu kategorizace.
Abstrakt EN: Annual report to project ZCE Plzen. Report includes proposal new category of load-profile models, theoretic basics of their calculation and appraise contribution new way of categorization.
Klíčová slova

Zpět

Patička