Přejít k obsahu


Digital identity management

Citace:
GROLMUS, P., ŠVAMBERG, M. Digital identity management. [Plzeň] : Zapadočeská univerzita, 2006. 9 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Digital Identity Management
Rok vydání: 2006
Místo konání: [Plzeň]
Název zdroje: Zapadočeská univerzita
Autoři: Petr Grolmus , Michal Švamberg
Abstrakt CZ: Projekt se zabývá analýzou moderních trendů a technologií využívaných při řešení problematiky bezpečné identifikace a řízení přístupu k elektronickým službám a informačním zdrojům. Důraz je kladen na komplexní a bezpečnou správu elektronické identity v rozsáhlých systémech s distribuovanou administrativou a s přihlédnutím ke specifickým potřebám akademického prostředí.
Abstrakt EN: This project discusses analysis of up-to-date trends and technologies used for solving problems with secure identification and access to electronic services and information resources. Emphasis lays on integrated and secure digital identity management in large computing environments with distributed administration. The project takes account of specific need of academic and high education environment.
Klíčová slova

Zpět

Patička