Přejít k obsahu


Design of square-root derivative-free smoothers

Citace:
DUNÍK, J., ŠIMANDL, M. Design of square-root derivative-free smoothers. In Proceedings of the 7th international Ph.D. workshop: Young generation viewpoint. Praha: Ústav teorie informace a automatizace, Akademie věd České republiky, 2006. s. 33-41. ISBN: 80-903834-1-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Design of square-root derivative-free smoothers
Rok vydání: 2006
Místo konání: Praha
Název zdroje: Ústav teorie informace a automatizace, Akademie věd České republiky
Autoři: Jindřich Duník , Miroslav Šimandl
Abstrakt CZ: Článek se zabývá lokálními metodami pro odhad stavu nelineárních stochastických systémů. Důraz je kladen především na vyhlazovací algoritmy založené na tzv. unscentované trasformaci a na numerické vlastnosti těchto algoritmů. V závěru jsou navržené algoritmy testovány na numerickém příkladě.
Abstrakt EN: Local state estimation approaches for nonlinear stochastic systems are considered. The derivative-free unscented transformation is introduced and used in the design of a local smoothing algorithm. Its numerical properties are discussed and improved by the derivation of the square-root smoothing algorithm. The numerical properties of proposed algorithms are illustrated in a numerical example.
Klíčová slova

Zpět

Patička