Přejít k obsahu


An integrated information and type sheet system for rail vehicles

Citace:
HOSNEDL, S., HELLER, P. An integrated information and type sheet system for rail vehicles. In Proceedings of the Design 2006. Vol. 1. Zagreb: University of Zagreb, 2006. s. 263-268. ISBN: 978-953-6313-78-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: An integrated information and type sheet system for rail vehicles
Rok vydání: 2006
Místo konání: Zagreb
Název zdroje: University of Zagreb
Autoři: Stanislav Hosnedl , Petr Heller
Abstrakt CZ: Vyvinutý integrovaný komplexní informační a vyhodnocovací systém je provázán se systémem typových listů. Celý systém byl vyvinut na bázi teorie vlastností technických systémů a implementován s využitím SW MS Excel. V současném stavu zahrnuje 179 charakteristik vlastností o 49 variantách 20 typů regionálních kolejových vozidel 10 předních evropských výrobců. Systém lze uživatelsky přívětivě obsahově modifikovat a dále rozšiřovat, jakož i překonvertovat pro libovolnou další třídu a typ technického produktu. Dalším cílem je zejména vyhledávání speciálních informací, které nejsou obecně dostupné, např. těch, které jsou k dispozici pouze u uživatelů, v opravnách apod., s cílem poskytnout konstruktérům a vedoucím konstrukcí ještě efektivnější podporu při jejich rozhodování o koncepci nových produktů.
Abstrakt EN: A comprehensive integrated system consists of the complex information and evaluation system, which is integrated with the type sheet system. The whole system has been developed on the base of the theory of properties of technical products/systems and implemented on MS Excel. It currently covers 179 property characteristics for each of 49 variants of 20 regional rail vehicles RRV types of 10 leading European competitors. The system enables user friendly modifications and systematic extensions, and enables easy conversion for any class and type of technical product. The next aim is to search especially for information which is not generally available, for example, accessible only at users, repair shops, and so on, to provide engineering designers and engineering designer managers with even more effective support for their decisions about concepts of new products.
Klíčová slova

Zpět

Patička