Přejít k obsahu


Active regenerative braking: braking of induction machine traction drive with maximum torque in high speeds

Citace:
PEROUTKA, Z., ZEMAN, K., FLAJTINGR, J. Active regenerative braking: braking of induction machine traction drive with maximum torque in high speeds. In 2006 12th International Power Electronics and Motion Control Conference. New York: IEEE, 2006. s. 2017-2022. ISBN: 978-1-4244-0120-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Active regenerative braking: braking of induction machine traction drive with maximum torque in high speeds
Rok vydání: 2006
Místo konání: New York
Název zdroje: IEEE
Autoři: Zdeněk Peroutka , Karel Zeman , Jiří Flajtingr
Abstrakt CZ: V článku je prezentován nový systém rekuperace trakčního vozidla napájeného ze stejnosměrné troleje. Vyvinutý systém nazvaný pulzní rekuperace (ARB = Active Regenerative Braking) rozšiřuje možnosti konvenční rekuperace a umožňuje přenos brzdné energie zpět do troleje i v případě napětí na kondenzátoru v ss obvodu trakčního měniče, které je vyšší než povolené max. napětí troleje. Systém ARB byl použit a otestován u tramvaje ŠKODA 14T.
Abstrakt EN: This paper deals with the problem of the transmission of the energy to the dc trolley wire during the regenerative braking of the tram drive in case of the braking with increased dc-link voltage. The contribution presents new strategy called ?active regenerative braking? (ARB). When the dc trolley wire is able to receive at least minimum energy, ARB allows the transmission of the vehicle kinetic energy to the trolley wire, even if the dc-link voltage is higher than admissible upper trolley wire voltage. The proposed strategy is verified by simulations and experimental data from the recent tram Škoda 14T, where this system is first time used.
Klíčová slova

Zpět

Patička