Přejít k obsahu


Vývoj mikroprocesorových regulátorů pro pohony a nové topologie měničů

Citace:
PEROUTKA, Z., MOLNÁR, J., ČENGERY, J., PEROUTKA, A. Vývoj mikroprocesorových regulátorů pro pohony a nové topologie měničů. In Symep 2006. Plzeň: Západočeská univerzita , 2006. s. 1-4. ISBN: 80-7043-455-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Research into microprocessor-based controllers for electric drives and new topologies of power electronics converters
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Zdeněk Peroutka , Jan Molnár , Jiří Čengery , Aleš Peroutka
Abstrakt CZ: Příspěvek prezentuje vybrané vývojové a konstrukční výsledky z oblasti mikroprocesorových regulátorů pro elektrické pohony a nových topologií výkonových polovodičových měničů. V první části článku je diskutován nově vyvinutý mikro-procesorový regulátor založený na DSP Texas Instruments TMS320F2812. Druhá část práce prezentuje využití moderních 3D technik při konstrukčním návrhu nových topologií měničů. V příspěvku je konkrétně prezentována realizace specifického 4-fázového napěťového střídače.
Abstrakt EN: This paper presents research results from the fields of microprocessor-based controllers of electric drives and new topologies of power electronics converters. The first part of the contribution discusses recently designed controller employing DSP Texas Instruments TMS320F2812. The second part of the contribution explains new 3D CAD approach for the development of the new power electronics converters.
Klíčová slova

Zpět

Patička