Přejít k obsahu


Porovnání mikrostrukturního rozboru nízkolegované oceli 34CrNiMo6 po různých termomechanických cyklech s numerickými simulacemi

Citace:
PATEROVÁ, H., KAISER, J., KUBEŠ, Z., KOUTSKÝ, J. Porovnání mikrostrukturního rozboru nízkolegované oceli 34CrNiMo6 po různých termomechanických cyklech s numerickými simulacemi. Materiálové inžinierstvo, 2003, roč. 10, č. 4, s. 1-8. ISSN: 1335-0803
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The comparison of microstructure investigation of low-alloyed 34CrNiMo6 steel after diferent thermo-mechanical processing with numerical simulations
Rok vydání: 2003
Autoři: Hana Paterová , Jaroslav Kaiser , Zdeněk Kubeš , Jaroslav Koutský
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá nekonvenčními metodami tepelně-mechanického zpracování (TMZ). Série vzorků z nízkolegované oceli 34CrNiMo6 byla tvářena za použití různých parametrů TMZ. Mikrostrukturní změny po různých způsobech TMZ byly zkoumány světelným a transmisním elektronovým mikroskopem. Výsledky byly doplněny hodnotami z mechanických zkoušek. Proces tváření byl simulován programem DEFORM 2D. Vypočítané křivky chladnutí v předem definovaných lokalitách vzorků byly zakresleny do ARA diagramu a porovnány s laboratorními výsledky. Nejednotný stupeň tváření během zpracování je umocněn odmíšením uhlíku a legujících prvků, což vede ke vzniku různých mikrostrukturních typů
Abstrakt EN: The presented article deals with non-conventional methods of thermo-mechanical processing (TMP) for improvement of mechanical properties. Series of different methods of TMP were applied on the set of samples prepared from low-alloyed 34CrNiMo6 steel. The microstructure changes after different methods of TMP were investigated by light microscopy and transmission electron microscopy. The processes of bulk forming were simulated by software DEFORM 2D, where thermal and strain fields decomposition was primary goal. The calculated cooling curves obtained in the predefined locality of samples, where drawn to the CCT diagrams.
Klíčová slova

Zpět

Patička