Přejít k obsahu


Fučík spectrum of a fourth-order Dirichlet problem

Citace:
BENEDIKT, J. Fučík spectrum of a fourth-order Dirichlet problem. In Aplimat 2006. Bratislava: Slovak University of Technology, 2006. s. 217-224. ISBN: 80-967305-5-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Fučík spectrum of a fourth-order Dirichlet problem
Rok vydání: 2006
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovak University of Technology
Autoři: Jiří Benedikt
Abstrakt CZ: Zabýváme se tzv. Fučíkovým spektrem Dirichletovy okrajové úlohy čtvrtého řádu se skákající nelinearitou. Popisujeme metodu zobrazování Fučíkova spektra v softwaru Mathematica jako nulové hladiny reálné funkce dvou reálných proměnných.
Abstrakt EN: We are interested in the so-called Fučík spectrum of a fourth-order Dirichlet boundary value problem with jumping nonlinearity. We discuss a method of figuring of the Fučík spectrum in Mathematica as the zero-countour of a real function of two real variables.
Klíčová slova

Zpět

Patička