Přejít k obsahu


WebMathematica a vědecké výpočty

Citace:
BENEDIKT, J. WebMathematica a vědecké výpočty. In 10. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. Plzeň: Vydavatelský servis, 2006. s. 65-67. ISBN: 80-86843-09-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: WebMathematica and scientific computation
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelský servis
Autoři: Jiří Benedikt
Abstrakt CZ: Účelem příspěvků je upozornit odbornou veřejnost na projekt řešený na Západočeské univerzitě v Plzni, který pomocí webMathematicy volně zpřístupní výpočetní cluster pro vědecké výpočty i výuku matematiky. Na příkladu ukazujeme, jakým způsobem a na jaký typ výpočtů je takové řešení vhodné.
Abstrakt EN: The purpose of the paper is to draw the attention of the specialists community to a project held at ZČU, which uses webMathematica to make a computational cluster available for scientific computation and mathematical education. On an example, we show how and why to use such cluster.
Klíčová slova

Zpět

Patička