Přejít k obsahu


Event location at integration of ODEs with jumping nonlinearity

Citace:
BENEDIKT, J. Event location at integration of ODEs with jumping nonlinearity. In Applied mathematica: proceedings of the 8th International mathematica symposium. Rocqencourt: INRIA, 2006. s. 1-14. ISBN: 2-7261-1289-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Event location at integration of ODEs with jumping nonlinearity
Rok vydání: 2006
Místo konání: Rocqencourt
Název zdroje: INRIA
Autoři: Jiří Benedikt
Abstrakt CZ: Zabýváme se tzv. Fučíkovým spektrem Dirichletovy okrajové úlohy čtvrtého řádu. To lze zobrazit v Mathematice jako nulovou hladinu reálné funkce dvou reálných proměnných.
Abstrakt EN: We are interested in the so-called Fučík spectrum of a fourth-order Dirichlet boundary value problem. It can be figured by Mathematica as the zero contour of a real function of two real variables.
Klíčová slova

Zpět

Patička