Přejít k obsahu


Aktuální metoda pro komplexní hodnocení institucí veřejné správy

Citace:
HEJDUKOVÁ, P., IRCINGOVÁ, J. Aktuální metoda pro komplexní hodnocení institucí veřejné správy. In Moderní management ve veřejné správě. Plzeň: Katedra managementu, inovací a projektů Fakulty ekonomické ZČU, 2006. s. 75-79. ISBN: 80-70-43-501-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Actual method for complex assessment of public sector institutions
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Katedra managementu, inovací a projektů Fakulty ekonomické ZČU
Autoři: Pavlína Hejduková , Jarmila Ircingová
Abstrakt CZ: V příspěvku popisujeme společný hodnotící rámec kvality řízení ve veřejné správě (CAF), který je modifikací modelu EFQM. Jedná se o relativně jednoduchý nástroj pro proces sebehodnocení organizací veřejného sektoru na všech úrovních. Po teoretickém popisu jednotlivých kritérií uvedeného modelu uvádíme příklad možného využití tohoto rámce v praxi. Na závěr je vyobrazeno možné propojení modelu CAF s jinými hodnotícími metodami.
Abstrakt EN: In this article, we describe the common assessment framework of the quality management in public sector (CAF) that is modification of the EFQM model. This model is used as relative simple tool for the selfassessment process of organizations in public sector on the all levels. After introduction, we adumbrate the main criterias of the CAF. At the end, there is mentioned possible using of this framework in praxis and the connection of the model CAF with other assessment methods.
Klíčová slova

Zpět

Patička