Přejít k obsahu


Pschererinstitut Markredwitz/Lengenfeld

Citace:
DVORSKÝ, E. Pschererinstitut Markredwitz/Lengenfeld. 2005.
Druh: DALŠÍ AKTIVITY
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Economic Aspects of RES Utilization
Rok vydání: 2005
Autoři: Emil Dvorský
Abstrakt CZ: Energetické zdroje jsou převážně posuzovány spotřebiteli z hlediska ekonomického. Stejná situace nastává i při využívání OZE. Spotřebitelé se snaží najít co nejekonomičtější variantu pokrytí svých energetických požadavků s maximální možností využití OZE, které jsou pro ně dostupné. Při tom je nutno vždy provádět ekonomické vyhodnocení jednitlivých možných variant.
Abstrakt EN: The consumers mainly weight power sources from the economic point of view. The same situation is in the case of RES utilization. The consumers are trying to find the most economy supplying variant of their power consumption with the maximal possibility of RES utilization, which are accessible for them. Therefor there is necessary to make economy evaluation of the all variants, which have the possibilities to fulfil the consumer’s requests.
Klíčová slova

Zpět

Patička