Přejít k obsahu


Pschererinstitut Markredwitz/Lengenfeld

Citace:
DVORSKÝ, E. Pschererinstitut Markredwitz/Lengenfeld. 2005.
Druh: DALŠÍ AKTIVITY
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Energy Policy, Situation, Regulation and Foundation of Renewable Energy Sources in the Czech Republic
Rok vydání: 2005
Autoři: Emil Dvorský
Abstrakt CZ: V současné době je zásobování energií v ČR zajišťováno prostřednictvím fosilních paliv. Je však snahou zvýšit do r. 2030 vstup primárních zdrojů fe formě OZE z hodnoty 45 PJ na hodnotu 283 PJ. K tomuto cíli směřují i státní energetická politika, Národní program úspor energie a využívání OZE i regionální energetické koncepce.
Abstrakt EN: At present the power supplying in the Czech Republic is based on fossil fuels. But there is the aim to increase the percentage value of RES in the primary sources from 45 PJ to 283 PJ in 2030. In order to fulfil this goal the state energy policy, national progam of power saving and RES utilization with the regional concepts are concentrated on this.
Klíčová slova

Zpět

Patička