Přejít k obsahu


Kartografické vztahy systémů SK a JTSK (výpočet plochy poměru zkreslení)

Citace:
BARANOVÁ, M., BASTL, B. Kartografické vztahy systémů SK a JTSK (výpočet plochy poměru zkreslení). In Sborník 13. konference studentů VŠTEZ. Praha: Komise JČMF pro matematiku na VŠTEZ, 2005. s. 1-28.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Cartographic relations between system of Stable cadastre and JTSK
Rok vydání: 2005
Místo konání: Praha
Název zdroje: Komise JČMF pro matematiku na VŠTEZ
Autoři: Magdaléna Baranová , Bohumír Bastl
Abstrakt CZ: Na území naší republiky byla provedena řada mapování, která se ovšem liší použitými kartografickými základy. V současné době je řešen problém transformace map dřívějších pozemkových evidencí do systému JTSK. Při transformaci těchto map je třeba zohlednit několik důležitých rozdílů mezi systémy. Příspěvek se zabývá nalezením exaktního vztahu pro výpočet poměru zkreslení (poměru měřítek) systémů SK a JTSK.
Abstrakt EN: There were proceed various surveying of our territory which are differ in cartographic fundamentals. Currently there is solved a problem with earlier cadastral map transformations onto JTSK system. There should be take into account some important differents between these systems. This report deals with finding exact relation of distortion ratio between system of Stable cadastre and JTSK (Uniform Trigonometric Cadastral Network).
Klíčová slova

Zpět

Patička