Přejít k obsahu


Developing of the bearing organs computational module for GEAR boxes optimalisation system

Citace:
VANĚK, V., HOSNEDL, S., NĚMEC, L. Developing of the bearing organs computational module for GEAR boxes optimalisation system. In Proceedings of the Design 2006. Zagreb: University of Zagreb, 2006. s. 1009-1016. ISBN: 978-953-6313-78-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Developing of the bearing organs computational module for GEAR boxes optimalisation system
Rok vydání: 2006
Místo konání: Zagreb
Název zdroje: University of Zagreb
Autoři: Václav Vaněk , Stanislav Hosnedl , Ladislav Němec
Abstrakt CZ: V průběhu řešení problémů spojených s matematickým modelováním převodových systémů určených především pro regionální kolejová vozidla byly vytvořeny modely jednotlivých orgánů obsažených v soustavách hřídelového typu. Např. model ložiskového orgánu (BO) je jedním z velmi významných reprezentantů výše uvedených orgánů a korektnost a přesnost jeho modelu velký vliv na výsledné chování celého systému. V prezentovaném systému byl použit model BO s radiální vůlí.
Abstrakt EN: By the solution of the problems of the mathematical modelling of gear boxes predetermined particularly for regional railway vehicles, i.e. the dynamical behaviour of shaft type assembly systems (STA) the models of particular organs contained in shaft assembly groups (STG) have to be crated. The model of the gear organ (BO) is one of the most significant representatives of these organs and its correctness and accuracy participate significantly in the resulting behaviour of the whole system. The BO model with radial clearances is used in the presented computational system.
Klíčová slova

Zpět

Patička