Přejít k obsahu


Pracovní prostředí jako jedna z podmínek rozvoje senzomotorických dovedností

Citace:
HONZÍKOVÁ, J. Pracovní prostředí jako jedna z podmínek rozvoje senzomotorických dovedností. In Pedagogická evaluace '06. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. s. 1-6. ISBN: 80-7368-272-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Working environment as one of the prerequisites of development of sensorimotor skills
Rok vydání: 2006
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Ostravská univerzita
Autoři: Jarmila Honzíková
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává o rozvoji senzomotorických dovedností. Charakterizuje školní pracovní prostředí jako jednu z objektivních podmínek rozvoje senzomotorických dovedností. Seznamuje s výsledky průzkumu který měl za úkol odhalit četnost umístění odborných učeben pro senzomotorické dovednosti na základních školách. Článek zároveň ukazuje i optimální dispoziční řešení učebny a vybavení této učebny z ergonomického hlediska.
Abstrakt EN: The paper deals with the development of sensorimotor skills. It defines the school working environment as one of the objective prerequisites of development of sensorimotor skills. It shows results of a research, which endeavoured to reveal how frequently the special classrooms for sensorimotor skills appear on elementary schools. The paper also describes, from the ergonomic point of view, the optimal dispositional arrangement of the classroom and its equipment.
Klíčová slova

Zpět

Patička