Přejít k obsahu


Zakladatelé měst v tenachickém podání

Citace:
TYDLITÁTOVÁ, V. Zakladatelé měst v tenachickém podání. In Orientalia Antiqua Nova. IV. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004. s. 125-134. ISBN: 80-86473-81-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Founders of Cities in the Tnanak Tradition
Rok vydání: 2004
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: Věra Tydlitátová
Abstrakt CZ: Vznik měst v pojetí Starého zákona a jejich zakladatelé. Hiostoričtí a mytologičtí zakladatelé měst.
Abstrakt EN: The origin of towns and cities in the Old Testament and their founders. Historical and mythological founders of cities.
Klíčová slova

Zpět

Patička