Přejít k obsahu


Role a místo think tanků při utváření specifických politik: případová studie poválečné rekonstrukce a budování míru

Citace:
WAISOVÁ, Š. Role a místo think tanků při utváření specifických politik: případová studie poválečné rekonstrukce a budování míru. In III. kongres českých politologů. Praha: Česká společnost pro politické vědy, 2006. s. 156-169. ISBN: 978-80-902176-0-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Role of think-tanks in creation of specific policies: case study of post-conflict reconstruction and peacebuilding
Rok vydání: 2006
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká společnost pro politické vědy
Autoři: Šárka Waisová
Abstrakt CZ: Text analyzuje roli, strategie a nástoje think tanků při postkonfliktní rekonstrukci a v procesu budování míru.
Abstrakt EN: The text analyses the role, strategies and instruments used by think tanky by postconflict reconstruction and in the process of peacebuilding.
Klíčová slova

Zpět

Patička