Přejít k obsahu


Výhody kooperace malých a středních podniků

Citace:
SYSEL, Z., ŠIMON, M. Výhody kooperace malých a středních podniků. In Výuka a výzkum v odvětvových ekonomikách a podnikovém managementu na vysokých školách. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 261-264. ISBN: 80-7194-623-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Advantages of cooperation of small and medium companies
Rok vydání: 2003
Místo konání: Pardubice
Název zdroje: Univerzita Pardubice
Autoři: Zdeněk Sysel , Michal Šimon
Abstrakt CZ: Základním cílem kooperace malých a středních podniků, nebo-li cílem síťového charakteru podnikání, je prostřednictvím kapitálového propojení nebo využitím specifik úspěšnosti partnera dosáhnout vyššího společného efektu. Tato oblast kooperativního podnikání je v ČR v současné době teprve v počátcích své existence, a z těchto důvodů jsou prováděny kroky Ministerstva průmyslu a obchodu pro podporu této oblasti. Jedná se především o výzkumné a vývojové činnosti podporující vznik síťového charakteru podnikání.
Abstrakt EN: The main aim of the cooperation of small and medium companies (the aim of net enterprise) is to achieve a higher common effect through the capital connection or using success specifics of the partner. This sphere of cooperative enterprise in Czech Republic is only at the beginning nowadays and that’s why the Ministry of Industry and Commerce supports it. There are discussions mainly about research and progress activities which support the rise of net character of enterprise.
Klíčová slova

Zpět

Patička