Přejít k obsahu


Slovinci na počátku 21. století aneb malý středoevropský národ bez strachu z budoucnosti

Citace:
CABADA, L. Slovinci na počátku 21. století aneb malý středoevropský národ bez strachu z budoucnosti . In Slovanské národy dnes. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. s. 7-15. ISBN: 80-7380-005-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Slovenians at the beginning of 21st century or small central European nation without fear from the future
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Ladislav Cabada
Abstrakt CZ: Text pojednává o postavení slovinského národa v soudobé Evropě z politologického a kulturologického hlediska.
Abstrakt EN: The aim of the article is to present the position of Slovenian nation in contemporary Europe from the perspective of culturology and political science.
Klíčová slova

Zpět

Patička